Mardan Palace

Asma germe membran tasarımı- Antalya

Proje kapsamında birden fazla asma germe sistem tasarımı ve uygulaması gerçekleştirdik. Restorant projesi iki adet iç içe geçen asma germe hiper formdan oluşmaktadır. Büyük olan parça süs havuzu motor dairesi üzerine kuruldu. Genel olarak sistemin geometrisi belirlenirken betonarme yapının kolon kiriş yapısı belirleyici oldu. İşverenin önerisiyle,  görsel etkiyi artırmak amacıyla membran orta mesnet noktaları mümkün olduğunca düşük kotta tutuldu. Belli oranda işlevsellik kaybı yaşansada hedeflenen görsel etki sağlandı.

İkinci projemiz betonarme iskele üzerine kuruldu. Bu sistem tasarlanırken iskelenin taşıyıcı sisteminden yola çıkıldı. Sistem İki cephede denizin üzerine uzanmaktadır. 

Yer: Kundu / Antalya

KAPAT